15 september 2023

Inloopbijeenkomst september 2023

Het afgelopen jaar hebben we buren, huurders en belanghebbenden een aantal keer ontmoet tijdens een informatiebijeenkomst over en op het Zwitsalterrein. We zijn toen in gesprek gegaan over de plannen voor de transformatie van dit gebied. Inmiddels zijn we weer een stap verder in de planuitwerking. Tijdens een inloopbijeenkomst laten Schipper Bosch en gemeente Apeldoorn zien wat de huidige stand is van de plannen voor het terrein.

De inloopbijeenkomst vindt plaats op 26 september 2023 a.s.

  • Tijd: inlopen tussen 18:30 en 20:30 uur (er is geen gezamenlijk moment, u bent vrij om in te lopen op het moment dat voor u het beste uitkomt)
  • Waar: Ketelhuis Zwitsal, Vlijtseweg 116

Het is fijn als we weten hoeveel mensen er komen. Aanmelden kan via: aanmelden.zwitsalbuitenstad.nl

Er is tijdens deze avond volop ruimte voor bezoekers om met de gemeente en Schipper Bosch en hun partners in gesprek te gaan over de toekomst van het Zwitsalterrein.

Omwonenden zijn per brief uitgenodigd.

 

 

Nieuws