Drukbezochte eerste informatiebijeenkomst

Schipper Bosch en gemeente Apeldoorn ontvingen omwonenden, huurders, raadsleden en belanghebbenden op het Zwitsalterrein in Apeldoorn voor een eerste informatiebijeenkomst.

Op de eerste informatiebijeenkomst van 12 oktober jl.  waren omwonenden, huurders, raadsleden en andere belanghebbenden aanwezig die in een goede sfeer en onder het genot van een lekker hapje en drankje informatie en ideeën met elkaar hebben gewisseld.

Deze eerste informatiebijeenkomst stond vooral in het teken van een nieuwe aftrap van de herontwikkeling van het Zwitsalterrein én wilden wij uw mening horen. Wat is belangrijk bij de herontwikkeling van het Zwitsalterrein? Aan de hand van zes thema’s zijn suggesties, wensen en zorgen in uiteenlopende gesprekken met elkaar gedeeld en zijn de belangrijke punten op kaartjes genoteerd. In het midden van de hal stond een grote maquette van het Zwitsalterrein waarop deze kaartjes geplaatst konden worden. Het resultaat was een rijke en kleurige maquette.

Deze thema’s sluiten aan op onderwerpen die in de afgelopen jaren bij eerdere onderzoeken en studies al naar voren zijn gekomen. En zo ook terugkomen in de de omgevingsvisie (Woest Aantrekkelijk Apeldoorn, zie www.apeldoorn.nl) van de gemeente Apeldoorn. Tijdens de avond hebben we daarnaast aandacht besteed aan de andere plannen die in de Kanaalzone worden uitgevoerd, nu en in de toekomst.

Met elkaar in gesprek

In de grote, industriële hal stonden – naast vertegenwoordigers van Schipper Bosch en gemeente Apeldoorn – ook het ontwerpteam en experts klaar om in gesprek te gaan met de bezoekers van die avond. Bezoekers waren enthousiast dat het komende jaar plannen worden gemaakt voor het Zwitsalterrein. Natuurlijk waren er ook zorgen. Per thema benoemen we de meest voorkomende onderwerpen:

Geel: Wonen
Veel gele kaartjes gingen over het onderwerp hoogbouw.  Hoe gaat dit eruit zien? Wens voor zowel laag- als hoogbouw, huur als koop en sociaal als hoger segment. Voorkeur voor verschillende specifieke woondoelgroepen. Daarnaast gingen veel kaartjes over levensloopbestendige en betaalbare woningen.

Oranje: Levendige stadswijk
De meeste kaartjes gingen over het behouden van evenementen, met name het Drakenbootfestival. Daar tegenover staat dat er ook zorgen zijn geuit over de geluidsoverlast, maar ook publieks-overlast die evenementen met zich mee kunnen brengen in een woonwijk. Een ander belangrijk thema voor de bezoekers waren toegankelijke ontmoetingsruimtes voor elke levensfase.

Groen: Duurzaamheid en circulariteit
Qua duurzaamheid kwam het onderwerp ‘groene daken’ het meeste voor. Ook is er behoefte aan een gezamenlijke pluk- en/of groentetuin.

Blauw: Mobiliteit en parkeren
Het merendeel van de blauwe kaartjes ging over het omgaan met de verkeersdrukte op de Vlijtseweg, de verkeersveiligheid op en rond het Zwitsalterrein en parkeervoorzieningen op het terrein.

Paars: Cultuurhistorie
De paarse kaartjes gingen voornamelijk over het behoud van het cultuurhistorisch en open karakter van het terrein en om zoveel mogelijk industriële elementen te behouden.

Roze: Openbare ruimte, groen, en het kanaal
Het behoud van het bestaande groen en het toevoegen van groen in de openbare ruimte waren de twee onderwerpen die het meeste zijn opgeschreven. Op de derde plaats stond  het toegankelijk maken van het Kanaal.

Vervolg en op de hoogte blijven

We willen de aanwezigen danken voor alle gesprekken en de input en feedback die we via de kaartjes op de maquette en de formulieren gekregen hebben. Alle reacties dragen bij aan de ontwikkelvisie, waar de komende maanden hard aan gewerkt wordt. We gaan in de vorm van actieve werksessies en informatiebijeenkomsten de gesprekken met u vervolgen.

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen? Dan kunt u zich aanmelden als geïnteresseerde op https://www.zwitsalbuitenstad.nl/#contact.

Mocht u nog graag een reactie willen geven of een vraag hebben, dan kunt u deze mailen naar info@zwitsalbuitenstad.nl. Wij doen ons best uw vraag zo goed en zo snel mogelijk te beantwoorden.